વેચાણ પછી આધાર

વેચાણ પછીની સેવા (2)

1. વપરાશકર્તા નિષ્ફળતા કૉલ પ્રાપ્ત કર્યા પછી 2 કલાકની અંદર પ્રતિસાદ આપો;
2. પૂર્ણ-સમયના ઇજનેરો સ્વીકારે છે;
3. ડિજિટલ ટ્વીન, કંપનીને સાઇટનું સીધું નિરીક્ષણ કરવા સક્ષમ બનાવે છે;
4. ઓન-સાઇટ ડીબગીંગ અને નિયમિત નિરીક્ષણ;

5. દૂરસ્થ તકનીકી પરામર્શ અને માર્ગદર્શન;
6. વોરંટી સમયગાળા દરમિયાન સ્પેરપાર્ટ્સની મફત બદલી;
7. સંપૂર્ણ ટ્રાન્સનેશનલ વેચાણ પછીની સેવા સિસ્ટમ ધરાવે છે.

ટીમવર્ક જોઇન હેન્ડ્સ, મીટિંગમાં હાથનો ઢગલો કરતા બિઝનેસ પાર્ટનર્સનો ક્લોઝ-અપ, બિઝનેસ કોન્સેપ્ટ.